ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียน
  1.  เบอร์โทรศัพท์ : 06-3006-1407 (เจ้าหน้าที่ ธุรการโรงเรียน)
  2. Email : buhom@loei1.go.th
  3. Website : buhom.loei1.go.th
  4. Facebook : โรงเรียนบ้านบุฮม
ผู้บริหาร
  1. หมายเลขโทรศัพท์ : 06-2561-6951 ผู้อำนวยการโรงเรียน
  2. อีเมล์ : Tanapon1414@gmaul.com
แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)

Comments